Rotavdrag

Rot står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad

Det är ett avdrag som innebär att du får dra av 30 % av arbetskostnaden för tjänster inom dessa områden. Här berättar vi hur det fungerar, hur mycket du får dra av och allt annat du behöver veta. Tänk på att du inte kan få mer i avdrag än du beräknar betala in i skatt under ett år.

Lycka till och hör av dig om du undrar över något!

Allmänt om Rot

Rotavdrag är en skattereduktion på tjänster inom reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Det innebär att du får göra avdrag på arbetskostnaden när du till exempel ska bygga ut, reparera något i huset eller bygga om. Rotavdraget kan endast användas av privatpersoner. Om ditt företag anlitar någon som ska utföra tjänsten kan du inte använda dig av rotavdraget. Förväxla inte rot med Rut, som är en skattereduktion för tjänster inom rengöring, underhåll och tvätt. Det är dock viktigt att du läser på om Rut, då den sammanlagda summan för Rut- och Rotavdrag inte får överstiga 50 000 kr.

Vad räknas som småhus, bostadsrätt respektive ägarlägenhet?

Småhus

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, exempelvis en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Det kan även vara en kolonistuga eller byggnad på arrenderad mark som är inredd och utrustad för boende. Komplementhus som garage, förråd och andra mindre byggnader kan höra till småhuset.

Krav för rotavdrag i småhus:

 • Småhuset ska användas som bostad och arbetet ska utföras i eller nära bostaden som kunden äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början.
Bostadsrätt

I en bostadsrätt äger medlemmen en rättighet att nyttja en bostad, exempelvis en lägenhet, en villa eller ett radhus.

Krav för rotavdrag i bostadsrätt:

 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför väggar, tak och golv.
 • Ägaren ska ha underhållsansvar för arbetet enligt föreningens stadgar.
 • Om bostadsrätten är ett småhus och yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om bostadsrätten är belägen i ett hus med flera lägenheter kan skattereduktion ges för ombyggnad och tillbyggnad som utförs året efter nybyggnadsåret och senare
Ägarlägenhet

En ägarlägenhet är en lägenhet med äganderätt i ett flerbostadshus. Ägandeformen är vanlig utomlands.

Krav för rotavdrag i ägarlägenhet:

 • Arbetet ska utföras på den del av fastigheten som kunden äger och har underhållsansvar för, till exempel i lägenheten och på eventuellt tillhörande terrass eller balkong.

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla.

Rotavdrag ges för att

 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial.
 • sätta kakel och klinker
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck.
 • byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor; se även rengöring av takpannor m.m.
 • reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är hopbyggda med huset.
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete.
 • reparera på grund av skadedjur.
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete.

Inget avdrag ges för att

 • reparera och underhålla staket, murar och båtbryggor.
 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd.
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon och asbest.
 • bekämpa skadedjur.

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
 • Bostaden ska vara äldre än fem år.
 • Större delen av den ursprungliga byggnadsstommen på huset ska behållas.

Rotavdrag ges för att

 • riva väggar och bygga om planlösningen i ett hus samt arbeta med tilläggsisolering.
 • göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel.
 • göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Någon av tillbyggnadens sidor ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan.
 • bygga altan och balkong, förutsatt att de byggs ihop med huset.
 • montera markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor.
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete.
 • installera trapphiss.
 • montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering.
 • installera centraldammsugare.
 • bygga och reparera en inomhuspool.

Inget avdrag ges för att

 • installera och reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset.
 • bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller en liknande fristående byggnad.
 • arbeta med att riva ett hus, även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen.
 • bygga staket och murar.
 • montera fristående möbler, persienner, lamellgardiner, rullgardiner eller solskydd, samt skruva upp eller ned gardinstång.
 • skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.