Renovering

Vi har lång erfarenhet av olika projekt inom renovering. Det kan vara ombyggnationer, rivning av väggar och uppförande av nya, byte av kök, ny toalett, det kan egentligen vara nästan vad som helst. Vare sig man bor i ett eget uppfört hus eller precis har köpt en äldre lägenhet vill man med jämna mellanrum förverkliga nya idéer. Eller helt enkelt byta ut gammalt mot nytt.

Med vår kunskap och erfarenhet hittar vi rätt lösningar på de utmaningar som en renovering kan föra med sig. Vi inleder alltid med en dialog och tillsätter en projektledare som blir er kontaktperson genom hela projektet.

Hur ser din utmaning eller dröm ut?